Teamcoaching

Via de workshop die Hyndernis biedt kunnen teams inzicht krijgen in hun samenwerking, communicatie en leiderschap. Dit met de paarden als meesters in het communiceren.

Doordat een paard een kuddedier en een vluchtdier is reageert hij op de kleinste signalen die hij voelt. Een paard is in staat jullie als team te laten zien hoe ieder teamlid zich beweegt. Staat iedereen wel op de juiste plek ? Hoe effectief ben je samen nu echt?

Voor deze workshop is passie voor of kennis van een paard niet nodig. Door de paarden tijdelijk onderdeel te maken van het team zullen teamleden intuïtief gaan reageren zal aangeleerd gedrag zichtbaar worden. Uiteindelijk krijgt het team inzicht in hun functioneren in het algemeen, welke veranderingen resultaat opleveren en wie waar, van nature, het best tot zijn recht komt.