Voor wie?

 

Een coaching sessie met een paard is geschikt voor iedereen die meer inzicht in eigen doen denken en handelen wil krijgen.  Dat kan eenmalig, maar dat kan ook in de vorm van een langer traject.

 

Om gecoacht te worden met een paard, heb je geen kennis van of ervaring met paarden nodig. Ook wanneer je bang bent voor paarden hoeft dat geen belemmering te zijn. Ik werk met betrouwbare, gezonde, goed gesocialiseerde paarden die dagelijks in de hand komen. 

 

Paarden reageren op jouw (onbewuste) gevoel en maken dat ook direct zichtbaar door middel van gedrag. In een gesprek of training lukt dat niet zo gemakkelijk;  je kunt van alles zeggen terwijl er iets heel anders speelt op gevoelsniveau. Op  dat (onbewuste) gevoelsniveau, reageren de paarden. Hoe komt het dat het paard jou wel of niet wil volgen? Wat gebeurt er als jij contact wilt met het paard?   Bij Hyndernis Paard en Coaching leer je  trouw te blijven aan je gevoel en daar naar te handelen. 

 

Paarden zijn kuddedieren, hebben de kudde nodig om te kunnen overleven in de natuur. Het is van levensbelang dat er balans is in de groep, de kudde. Ieder moment dat er sprake is van onbalans, wordt dat direct opgemerkt door het paard.  In een team/ groep mensen zal het paard direct reageren daar  waar het onbalans ervaart.